Skip to content

Informasjon

INFORMASJON

Vi avholder Årsmøte Torsdag 18.04.2024 kl. 19.00 på vår lokasjon i Kråknesvegen 1. Saker: Årsmelding 2023. Regnskap 2023. Prisdirektiv for 2024. Innkomne forslag. Saker som medlemmene ønsker å ta opp, må være innsendt til vestnes@vassverk.net innen 11.04.2024