Skip to content

INFORMASJON

Oppfordrer alle huseiere til å lese Vestnes Vassverk SA sine Administrative og tekniske forskrifter. Vi har i år byttet regnskapskontor / og system, og dette kan medføre noen forandringer i avgiftsklassene for noen av medlemmene. Når vi nå sender ut faktura for 2023, sjekk om der er noen feil eller mangler, dette kan være navn, adresse, avgiftsklasse ol. Har dere innlagt vann i frittstående garasjer, uthus eller naust. Skal dette innmeldes til oss på mail.