Skip to content

DavoMedia

INFORMASJON

Oppfordrer alle huseiere til å lese Vestnes Vassverk SA sine Administrative og tekniske forskrifter. Vi har i år byttet regnskapskontor / og system, og dette kan medføre noen forandringer i avgiftsklassene for noen av medlemmene. Når vi nå sender ut faktura for 2023, sjekk om… Read More »INFORMASJON